SPLOŠNI POGOJI NAKUPA VSTOPNIC ENIGMARIUM d.o.o. / Winesperience Art

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja podjetja ENIGMARIUM d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem pri sklepanju pogodb, ki urejajo prodajo vstopnic. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah.

ENIGMARIUM nastopa v teh Splošnih pogojih kot Organizator vstopnic ali blaga na prodajnih mestih ter organizator dogodka/prireditve, pod blagovnimi znamkami: Winesperience®, Enigmarium®, Escape room Enigmarium®, Sensperience®, Unlock®, Escape Igloo®, Cirkus®, Escape Castle®

Spletne strani in na njih objavljani podatki, besedila, blagovne znamke, slike storitev in izdelkov, grafični in video elementi so avtorsko delo, ter zaščiteni. Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Enigmarium jih ni dovoljeno reproducirati, uporabljati ali spreminjati.

Podatki o podjetju: ENIGMARIUM d.o.o., sedež podjetja: Parmova ulica 51, Ljubljana, matična številka 6767702000, davčna številka SI72449411, ENIGMARIUM je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: številka registrskega vpisa 2015/2915

Kupec: oseba, ki kupi vstopnico ali blago v poslovalnicah Enigmarium, franšiznih mestih Enigmarium ali na drugih prodajnih mestih ali na spletnih strani podjetja Enigmarium

Nakup: izmenjava blaga/storitev za plačilo

Pogodbeno razmerje: Nakup vstopnic ali blaga predstavlja začetek pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem.

NAKUP VSTOPNIC

Vstopnice je moč kupiti v poslovalnicah Enigmarium, na franšiznih mestih podjetja Enigmarium ali Unlock, drugih prodajnih mestih.

Spletna prodaja: na spletnih strani podjetja Enigmarium www.escape-room.si, www.enigmarium.si, www. winesperience.si, http://fun-adventure-ljubljana.si, http://unlock.si/, http://www.escape-igloo.com/, https://sensperience.com

Vstopnice je na fizičnih prodajnih mestih možno plačati z gotovino (EUR), s plačilnimi in kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Maestro), z naročilnico / pogodbeni partnerji.

Nakup vstopnic je mogoč do 6 ur pred dogodkom / oziroma v skladu z razpoložljivimi termini v spletnem rezervacijskem sistemu na spletni strani izvajalca. Informacije o terminih so objavljenje na spletnih straneh.

Vstopnice so veljavne za točno določen termin, ki je naveden na vstopnici (izjema so nadomestni termini prestavljenih prireditev). Posamezna vstopnica  velja samo za enkratni dogodek.

V postopku nakupa (na prodajnih mestih ali spletnih nakupih) kupec poda svoj e-mail naslov in telefonsko številko za primer sprememb v programu, odpovedi dogodkov in drugih pomembnih informacijah. Organizator dogodka bo podatke varoval v skladu z zakonodajo, ter uporabljal z namenom obveščanja in realizacije storitve.

SPLETNA PRODAJA VSTOPNIC

Kupca zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku rezervacije (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila opozorjen na Splošne pogoje in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Splošni pogoji so na vpogled tudi na naslovu prodajalca v tiskani obliki in z označenim datumom spremembe. Organizator si pridržuje pravico, da Splošne pogoje spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti Splošni pogoji, ki so veljali v trenutku nakupa.

Po rezervaciji vstopnice organizator dogodka stranki pošlje predračun. V koikor se izvede plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami, pa se plačila izvajajo preko sistema Paypal in Stripe. Občutljivi podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, ki omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje. Potrdilo o plačilu predračuna šteje kot vstopnica.

Organizator se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke: glavne značilnosti storitev, podjetje, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, končno ceno storitve, ki vključuje davek, plačilne pogoje in splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www – link je naveden tudi ob rezervaciji vstopnice.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja, da bo osebne podatke, ki jih kupci na kakršenkoli način posredujejo, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007).

Osebnih podatkov ne bo pod nobenim pogojem uporabil brez privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Podatke bo uporabil izključno za obveščanje o dogodkih organizatorja ter za obvestila, povezana z dejavnostjo, in javnosti ne bodo dostopni.

Kupec, ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ter pravico do omejitve obdelave v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Kupec ima pravico do izbrisa (t.i. »pravica do pozabe«), ki pomeni pravico doseči, da Organizator brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ko osebni podatki niso več potrebni za namene pravnega posla.

Osebni podatki, ki se zbirajo preko spletne strani organizatorja, se uporabljajo za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih je kupec zahteval ali v katere je privolil. Osebne podatke kupca organizator uporabi, da zagotovi izvedbo posla, izboljša delovanje storitev, obvešča o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestili organizatorja.

DARILNI BONI

Darilni bon v njegovi vrednosti lahko prinosnik darilnega bona uporabi za nakup vstopnic ali plačilo storitev navedenih na darilnem bonu, do datuma veljavnosti, ki je naveden na darilnem bonu. Storitveni bon je vnovčljiv le enkrat. Bonov ni možno menjati za gotovino.

Prinosnik lahko po predhodnem pisnem (e-mail) dogovoru z izvajalcem darilni bon koristi tudi za katerokoli drugo storitev (nakup vstopnic) v protivrednosti po ceniku izvajalca. Če gre za nakup vstopnic z višjo vrednostjo se razliko doplača, v primeru nakupa vstopnice, katerega vrednost je nižja od vrednosti na bon, neizkoriščena vrednost zapade.

Pravica do preklica naročila in odstopa od pogodbe je izključena, saj so darilni boni unikatni, ker vsebujejo unikatno kodo, ki omogoča koriščenje bona z začetnicami naročnika in prirejeni vsakemu posebej. Navedeno je skladno z drugo točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki pravi, da potrošnik nima pravica do odstopa od pogodbe, pri katerih je blago prilagojeno osebnim potrebam in zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

V primeru, da je darilni bon ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Z nakupom darilnega bona se kupec strinja s splošnimi pogoji ponudnika storitve.

PRITOŽBE

Pritožbe (ki naj vsebujejo datum, uro in natančen opis dogodka ter kontaktne podatke; ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov) sprejemamo v pisni obliki na elektronskem naslovu info@enigmarium.si, pripročene pisemske pošiljke na naslovu: Enigmarium d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana. Podjetje se obvezuje se, da bo (najkasneje v roku 8 dni) podal pisni ali ustni odgovor in se trudil poiskati rešitev v zadovoljstvo vseh vpletenih.

REKLAMACIJE VSTOPNIC

V skladu z 43.a členom Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Vstopnic, ki so bile kupljene preko spletnega portala prodajalca ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. Ob nastanku nepredvidenih okoliščin bo organizator kupca najkasneje v osmih (8) dneh obvestil o možnostih vračila denarja ali pa bo vračilo denarja za organizatorja opravil Organizator.

ODPOVED DOGODKA

V primeru odpovedi prireditve zaradi objektivnih razlogov oziroma nepredvidenih okoliščin s strani podjetja, podjetje ponudi nadomestne termine. Stranko o odpovedi in nadomestnih terminih obvesti po elektronski pošti, s katero se je prijavila na dogodek, ter objavi na spletni strani winesperience.si. Če prestavitev stranki ne ustreza, podjetje vrne kupnino v roku največ 8 dni. V primeru odpovedi ali spremembe datuma dogodka niso povrnjeni morebitni stroški, ki bi jih utegnil imeti kupec (npr. stroški potovanja). Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil in se dogodka udeležiti točno oziroma v skladu z napotki, ki jih je prejel po elektronski pošti.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN UDELEŽENCA

Udeleženec se dogodka udeleži na lastno odgovornost. Organizator udeleženca predhodno seznani, da slikanje poteka z akrilnimi barvami, in kljub zaščiti s predpasniki, ki jih zagotovi organizator, le-ta ne odgovarja za morebitne packe na oblačilih.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oziroma se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku ali jo prosi, da zapusti dogodek. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne povrne vstopnine.

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

S prijavo se posameznik strinja in dovoljuje tudi, da organizator dogodek snema in/ali fotografira. In gradivo z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene. Fotografiranje ali snemanje dogodka Winesperience s strani udeležencev je možno s predhodnim dovoljenjem organizatorja.

PRAVICA DO SPREMEMBE

Podjetje Enigmarium si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje. Kupci bodo vedno obveščeni o vsebinski spremembi na način, da bo spremembo objavilo na domači spletni strani.

Informacije objavljene na spletnih straneh podjetja Enigmarium, so izključno informativne narave. Podjetje Enigmarium ne prevzema odgovornosti, da so te informacije popolne ter vsebinsko popolne, niti da opisi, fotografije in drugi avdio-vizualni materiali zagotavljajo lastnosti dogodkov.

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v njegovih poslovnih prostorih.

Ljubljana, 1. junij 2023